Wydawca – Editor

Dramateatro Revista Digital
Ul. Żywiecka 31/4
43-300 Bielsko-Biała
Polska
Organizacja non-profit
Carlos Dimeo Álvarez [Redaktor Naczelny]
Email: dramateatro@dramateatro.com  §  redaktor@dramateatro.com